Hem

Människa och miljö i fokus

Vårt fokus

RE Equity Fund fokuserar på utveckling, finansiering samt förvärv av olika typer av bostäder och samhällsfastigheter, till exempel LSS Servicebostäder, Gruppbostäder,  äldreboende/trygghetsboende, skolor/förskolor, badhus och sporthallar samt vårdcentraler, sjukhus och andra offentliga byggnader. Utöver detta fokuserar vi på prisvänliga hyresbostäder i tillväxtkommuner. RE Equity Fund har som målsättning att jobba i nära samarbete med både offentliga och privata aktörer för att alltid kunna tillgodose varje kommuns enskilda behov.


Genom systerbolaget RE Equity Partners så kan vi erbjuda olika typer av finansiering, allt från tillväxtkapital till stressade situationer och hjälp med att köpa tillbaka lån från dina kreditorer, mer finns att läsa under fliken "Övriga Tjänster".

Varför arbeta med oss

Erfarenhet

Erfaret team inom fastighetsutveckling, affärsutveckling, finans och byggprojekt.

Hållbarhet

Fokus på energieffektiva fastigheter och energilösningar ligger i fokus. Ett fokus på hållbarhet bidrar till positivt resultat både för ekonomi och miljö. 

Värdeskapande

Genom att arbeta huvudsakligen med samhällsfastigheter och hyresbostäder ​är vi en perfekt samarbetspartner för kommuner och privata fastighetsägare. 

Har du ett projekt eller är du i behov av en finansiell partner?