RE Equity Fund

Vi är klimatneutrala

Vi står inför stora utmaningar där Sverige som land har som målsättningar att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Sävstaholm Fastigheter ska genom industriellt byggande, smarta materialval samt med användning av solceller minimera vårt klimatavtryck och för de klimatutsläppen som ändå sker så avser vi att klimatkompensera genom investeringar i hållbara projekt runt om i världen samt köp av träd som planteras. Målsättningen är att innan 2035 så ska hela vårt fastighetsbestånd vara klimatneutralt.

Vi är klimatneutrala

Vi står inför stora utmaningar där Sverige som land har som målsättningar att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Sävstaholm Fastigheter ska genom industriellt byggande, smarta materialval samt med användning av solceller minimera vårt klimatavtryck och för de klimatutsläppen som ändå sker så avser vi att klimatkompensera genom investeringar i hållbara projekt runt om i världen samt köp av träd som planteras. Målsättningen är att innan 2035 så ska hela vårt fastighetsbestånd vara klimatneutralt.