RE Equity Fund

RE EQUITY FUND

OM RE EQUITY FUND

RE Equity Fund är en fastighetsgrupp och operativ partner där ledningen har mer än 100 års erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning. Vi förvaltar fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling på uppdrag av sina aktieägare och åt institutionella investerare. RE Equity driver idag en bostadsplattform med fokus på utveckling och ägande i Stockholm samt svenska regionstäder, detta drivs under varumärket Sävstaholm Living. RE Equity driver även en plattform med fokus på förvärv av befintliga bostäder och vårdboenden under bolaget RE Equity Social. I tillägg så driver RE Equity en plattform med fokus på bostäder för äldre, detta gör man under varumärket Sävstaholm+.

SÄVSTAHOLM+

Sävstaholm+ är Sävstaholms egna koncept på trygghetsboende som riktar sig åt personer över 65 år. Konceptet finns till för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet i sina boenden. 

RE Equity Social

RE Equity Social fokuserar på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter i hela Sverige. Vi förvärvar allt från mer traditionella samhällsfastigheter som äldreboende, skola och vård tillmyndighetsb yggnader som polishus, offentliga kontor och sjukhus.

SÄVSTAHOLM LIVING

Sävstaholm Living Fokuserar på utveckling av trivsamma bostäder med hyresnivåer som folk har råd med. 

Vi är RE Equity Fund

Max Qwarnström

mq@re-eqt.com

Ralph Torgersson

rt@re-eqt.com

Örjan Andersson

oa@re-eqt.com

Tom Löwgren

tl@re-eqt.com