RE Equity Fund

RE EQUITY SOCIAL

OM RE Equity Social

RE Equity Social fokuserar på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter i hela Sverige. Vi förvärvar allt från mer traditionella samhällsfastigheter som äldreboende, skola och vård tillmyndighetsb yggnader som polishus, offentliga kontor och sjukhus.

Har du frågor gällande RE Social?

Våra RE Social projekt

Herrljunga

I Herrljunga planerar vi ett LSS-boende för vuxna samt ett LSS-kortidsboende för barn. Vi planerar även ca 50 bostäder enligt vårt koncept Sävstaholm+, som riktar sig mot seniorer som är +65 år.

Nässjö

I Nässjö har vi utvecklat 24 st LSS servicebostäder samt ca 50 lägenheter och radhus som förvaltas i egen räkning.