RE Equity Fund

Våra RE Social projekt

Herrljunga

I Herrljunga planerar vi ett LSS-boende för vuxna samt ett LSS-kortidsboende för barn. Vi planerar även ca 50 bostäder enligt vårt koncept Sävstaholm+, som riktar sig mot seniorer som är +65 år.

Nässjö

I Nässjö har vi utvecklat 24 st LSS servicebostäder samt ca 50 lägenheter och radhus som förvaltas i egen räkning.