Våra Projekt

RE Equity arbetar med alla typer av projekt och storlekar allt från 15 miljoner upp till 500 miljoner. Nedan kan ni se ett urval av de projekt vi arbetar med just nu. 

Ludvika


I Ludvika planerar vi för utveckling av Kv Orren och totalt 17,000 kvm BTA. Vi planerar bland annat vårdboende, trygghetsboende med extra service som hemtjänst för att ge den äldre delen av vår befolkning möjlighet till ett centralt boende. Vi planerar även en vårdcentral inom fastigheten samt vanliga bostäder.

Flen


I Flen kommun planerar vi en ny trädgårdsstad, där vi planerar byggnation av ett nytt trygghetsboende i två flerbostadshus-kroppar samt i radhusform med gemensamma gemensamhetsutrymmen. Vår ambition är att erbjuda bostäder i olika bostadstypologier för att få till en bra mix i området där utomhusutrymmen fungerar som en central mötespunkt samt gemensamhetsutrymmen i glashuset där möjlighet till odling ges, en spa-del samt gemensamma middagar. En träbyggnad planeras med solpaneler på tak vilker kommer ge minimal energiförbrukning, under 25 kwh/m2. 

Sollentuna


I Sollentuna utvecklar vi nu ett barnboende enligt LSS, där fem stycken barn kommer vara placerade. Sollentuna kommun är hyresgäst och inflyttning förväntas ske under Juni 2021.


Skara


VI detta projekt i Skara kommer vi variera trygghetsboende med hyres- och bostadsrätter i olika byggnadstypologier och lägenhetsstorlekar, och således uppnå en social mångfald som bidrar till att skapa liv och dynamik. Mycket vikt kommer att ligga på de gemensamma uterummen och utemiljöernas gestaltning som bidrar till att skapa variation och mångfald inom kvarteren och i dess omgivning. Mötesplatser och aktiviteter riktade till alla åldrar och intressen inkluderar och bidrar till den sociala hållbarheten. Som i de flesta av våra projekt bygger vi i trä samt energieffektivt.

Knivsta


I Knivsta utvecklar vi just nu ett LSS gruppboende om åtta st lägenheter plus gemensamhets och personal utrymmen. Här är Humana hyresgäst och planerad inflyttning förväntas ske i Augusti 2021.

Västerås


Gräna gården i Västerås, här bygger vi ett trygghetssboende om ca 30 lägenheter med trevlig innegård där de boende kan träffa varandra över en middag eller varför inte odla något i det gemensamma växthuset eller varför inte utmana grannen på en boule-match.  Trästomme och fasaden kläs i liggande träpanel

Vill ni arbeta med oss? Kontakta oss nedan.