Project Bjuv, Selleberga

Projekt Bjuv, Selleberga


Projektet

Materialval och livscykel
De material vi väljer till våra nybyggnadsprojekt ska vara hållbara vad avser klimatavtryck samt ska vara beständiga och åldras väl över tid. Material som sten, tegel och trä använder vi gärna, då de har en bra beständighet och åldras på ett trevligt sätt.

Våra bostäder utrustas generellt med parkettgolv, keramiska plattor i hall och badrum samt funktionella och hållbara snickerier. Fönsterbänkar i natursten.

Energiförbrukning
Byggnaderna är utrustade med FTX ventilation, värme från bergvärmeanläggning samt elproduktion från solelceller placerade på tak. Detta tillsammans med välisolerade hus gör att vår energiförbrukning ligger under 50% av gällande krav enligt BBR.

Vi utrustar våra bostäder med individuella mätsystem där uppvärmning, varmvatten och kallvatten mäts individuellt, detta gör att man kan följa sin egna förbrukning och betalar enbart för den energi och vattenmängd man förbrukar. Detta skapar en bra medvetenhet samt sänker det totala klimatavtrycket för varje bostad.

Köken utrustas med energisnåla kyl/frysar, diskmaskiner och induktionshällar.
Badrummen utrustas med energisnåla tvättmaskiner och kondenstorktumlare.

FAKTA


Boendeform: Hyresrätter och trygghetsboende

Antal lägenheter: 100

Storlek: 30 kvm - 92 kvm / 1 - 4 Rok

Arkitekt: EGA Architects

Området

Mycket vikt ligger på de gemensamma uterummen och utemiljöernas gestaltning som bidrar till att skapa liv inom kvarteret.

Publika stråk och mötesplatser inkluderar och bidrar till den sociala hållbarheten. Gröna takterrasser och vinterträdgårdar finns tillgängliga för de boende där de kan mötas, umgås och odla.

På bottenplanen tänker vi oss lokaler av centrumkaraktär, till exempel ett café eller bar/ restauranger och co-working utrymmen som passar bra för de som har möjlighet att arbeta hemifrån. Dessa lokaler kan öppnas upp så att verksamheterna tillåts flyta ut i uterummen och lösa upp mellan ute och inne.

Vi tänker oss flexibla utrymmen som enkelt kan ställas om till kontor eller annan lämplig centrumverksamhet när det kan behövas.

Bilder

Är ni intresserad av att hyra lägenhet eller lokal eller har andra intressen? Kontakta oss via formuläret nedan

Intresseanmälan

 
 
 
 

Är ni  en markägare

eller ett byggföretag?
Kontakta oss nedan.