Project Skara

Projektet

Materialval och livscykel
De material vi väljer till våra nybyggnadsprojekt ska vara hållbara vad avser klimatavtryck samt ska vara beständiga och åldras väl över tid. Material som sten, tegel och trä använder vi gärna, då de har en bra beständighet och åldras på ett trevligt sätt.

Våra bostäder utrustas generellt med parkettgolv, keramiska plattor i hall och badrum samt funktionella och hållbara snickerier. Fönsterbänkar i natursten.

Energiförbrukning
Byggnaderna är utrustade med FTX ventilation, värme från bergvärmeanläggning samt elproduktion från solelceller placerade på tak. Detta tillsammans med välisolerade hus gör att vår energiförbrukning ligger under 50% av gällande krav enligt BBR.

Vi utrustar våra bostäder med individuella mätsystem där uppvärmning, varmvatten och kallvatten mäts individuellt, detta gör att man kan följa sin egna förbrukning och betalar enbart för den energi och vattenmängd man förbrukar. Detta skapar en bra medvetenhet samt sänker det totala klimatavtrycket för varje bostad.

Köken utrustas med energisnåla kyl/frysar, diskmaskiner och induktionshällar.
Badrummen utrustas med energisnåla tvättmaskiner och kondenstorktumlare.

FAKTA


Boendeform: Trygghetsboende/ bostadsrätter

Antal lägenheter: Ca 36

Storlek: 30 kvm - 92 kvm / 1 - 4 Rok

Arkitekt: EGA Architects

Området

VI detta projekt i Skara kommer vi variera trygghetsboende med hyres- och bostadsrätter i olika byggnadstypologier och lägenhetsstorlekar, och således uppnå en social mångfald som bidrar till att skapa liv och dynamik.


Mycket vikt kommer att ligga på de gemensamma uterummen och utemiljöernas gestaltning som bidrar till att skapa variation och mångfald inom kvarteren och i dess omgivning.


Mötesplatser och aktiviteter riktade till alla åldrar och intressen inkluderar och bidrar till den sociala hållbarheten. Som i de flesta av våra projekt bygger vi i trä samt energieffektivt.

Bilder

Är ni intresserad av att hyra lägenhet eller lokal eller har andra intresse? Kontakta oss via formuläret nedan

Intresseanmälan

 
 
 
 

Är ni  en markägare

eller ett byggföretag och söker kapital?
Kontakta oss nedan.